Материал: Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях - Навчальний посібник (Павлов В.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Глава 1
Читать: 1.1 специфічність предмета науки логіки
Читать: 1.2 поняття логічної форми. основні логічні форми мислення
Читать: 1.3    структура   логіки:    формальна   логіка, методологія, гносеологія
Читать: Глава 2
Читать: 2.1 мова як знакова інформаційна система 2.1.1 що таке "інформація"?
Читать: 2.2 класифікація мов
Читать: 2.3 загальні функції мови
Читать: 2.4 Іменні і пропозиційні функції
Читать: 2.5  семантичні   категорії:   речення,  дескриптивні   і логічні терміни, функціональні знаки
Читать: 2.6 порядок формалізації складних речень
Читать: Глава 3
Читать: 3.1 алгоритм побудови поняття. сутність операцій аналізу, синтезу, абстрагування й узагальнення
Читать: 3.2 поняття як відображення предметів і явищ в їх суттєвих ознаках. види ознак
Читать: 3.3 класифікація понять за обсягом і змістом
Читать: 3.4 відношення сумісності між поняттями
Читать: 3.5 відношення несумісності між поняттями 3.5.1 які поняття називаються неоднорідними?
Читать: 3.6 визначення (дефініція) понять. види дефініцій
Читать: 3.7   поділ понять
Читать: Глава 4
Читать: Глава 5
Читать: Глава 6
Читать: Глава 7
Читать: Глава 8.
Читать: Глава 9
Читать: Глава 10
Читать: Глава 11
Читать: Глава 12
Читать: Глава 13
Читать: Практикум з курсу логІки
Читать: ТворчІ навчально-перевІрочнІ тести
Читать: Список лІтератури