Материал: Макроекономіка - Навчальний посібник (Батура О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Глава 1. макроекономіка як наука
Читать: 1.1. предмет макроекономіки
Читать: 1.2. методологія макроекономічної науки
Читать: 1.3. Історія розвитку макроекономічної науки
Читать: Глава 2. система національних рахунків
Читать: 2.1. основні методологічні принципи побудови системи національних рахунків
Читать: 2.2. види рахунків у системі національних рахунків
Читать: 2.3. основні макроекономічні показники
Читать: 2.4. номінальні та реальні макроекономічні показники
Читать: Глава з. неокласична модель
Читать: 3.1. макроекономічна виробнича функція
Читать: 3.2. сукупна пропозиція
Читать: 3.3. сукупний попит
Читать: 3.4. модель економічної рівноваги ай аб
Читать: 3.5. рівновага на ринку заощаджень-інвестицій (б i)
Читать: 3.6. неокласична модель рівноваги грошового ринку
Читать: Глава 4. кейнсіанська модель
Читать: 4.1. основні положення кейнсіанської моделі рівноваги
Читать: 4.2. витратні моделі економічної рівноваги
Читать: 4.3. рівновага за умов повної і неповної зайнятості
Читать: 4.4. кейнсіанська модель грошового ринку
Читать: Глава 5. державне регулювання економіки
Читать: 5.1. роль держави у змішаній економіці
Читать: 5.2. неокласична теорія макроекономічного регулювання
Читать: 5.3. кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання
Читать: 5.4. монетаристська теорія регулювання
Читать: Глава 6. фіскальна політика держави
Читать: 6.1. дискреційна фіскальна політика
Читать: 6.2. автоматична фіскальна політика
Читать: 6.3. ііскапьна політика з урахуванням пропозиції
Читать: 6.4. ііскапьна політика та бюджетний дефіцит
Читать: Глава 7. грошово-кредитна політика
Читать: 7.1. монетарні дії центрального банку
Читать: 7.2. мультиплікативні ефекти у грошовій сфері
Читать: 7.3. грошово-кредитне регулювання економіки
Читать: 7.4. ііскапьна політика з урахуванням грошової пропозиції
Читать: 7.5. монетарні дії центробанку та їх наслідки у моделі Іб Ім
Читать: 7.6. комбінація фіскальних і монетарних дій
Читать: 7.7. Інфляція. механізми антиінфляційної політики
Читать: Глава 8. ринок праці та соціальна політика держави
Читать: 8.1. неокласична модель ринку робочої сили
Читать: 8.2. кейнсіанська модель ринку робочої сили
Читать: 8.3. зайнятість та інфляція
Читать: 8.4. соціальна політика держави
Читать: Глава 9. монетарні та фіскальні дії у відкритій економіці
Читать: 9.2. платіжний баланс
Читать: 9.3. валютний ринок
Читать: 9.4. валютний курс
Читать: 9.5. регулювання валютних курсів
Читать: 9.6. рівноважні моделі відкритої економіки
Читать: 9.7. макрорегулювання у відкритій економіці інструментами грошово-кредитної політики
Читать: 9.8. макрорегулювання у відкритій економіці інструментами бюджетно-податкової політики
Читать: 9.9. тарифні і нетарифні інструменти макроекономічного регулювання
Читать: Глава 10. макроекономічна нестабільність та економічне зростання
Читать: 10.1. теорії коливань економічної активності
Читать: 10.2. економічне зростання на основі виробничої функції
Читать: 10.3. модель домара харрода
Читать: 10.4. модель р. солоу
Читать: ВІдповІдІ на практичнІ завдання