Материал: Логіка - Навчальний посібник (Ряшко В.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1
Читать: 1.1. предмет логіки та її історія
Читать: 1.2. логіко-гносеологічні принципи пізнання
Читать: 1.3. значення логіки для працівників правоохоронних органів україни
Читать: Тема 2
Читать: 2.1. загальна характеристика мислення
Читать: 2.2. зміст і обсяг поняття та відношення між ними
Читать: 2.3. логічний аналіз юридичних понять
Читать: 2.4. операції з поняттями
Читать: 2.5. комуні кативна культура та логіка професійного спілкування працівників міліції
Читать: Тема з
Читать: 3.1. судження як форма логічного мислення
Читать: 3.2. логічна модальність. аналіз суджень за логічною модальністю
Читать: 3.3. класифікація та види суджень за кількісною і якісною характеристикою та їх відношення а) к3.4. складні судження
Читать: 3.5. проблема запитань і відповідей у професійній діяльності працівників овс
Читать: 3.6. роль судження у діяльності правоохоронних органів україни
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. загальний характер законів логіки та їх особливості
Читать: 4.2. закон тотожності
Читать: 4.3. закон суперечності
Читать: 4.4. закон виключеного третього
Читать: 4.5. закон достатньої підстави
Читать: 4.6. значення законів логіки
Читать: Тема 5
Читать: 5.1. умовивід як форма логічного мислення. дедуктивний умовивід
Читать: 5.2. фігури силогізму, їх правила та модуси
Читать: 5.3. складні судження
Читать: 5.4. поняття індуктивного умовиводу
Читать: 5.6. помилки в індуктивних умовиводах
Читать: 5.7. роль індукції у діяльності правоохоронних органів
Читать: 5.8. умовивід за аналогією. місце аналогії у розслідуванні кримінальних справ
Читать: 5.9. аналогія в праві і її роль у діяльності правоохоронних органів
Читать: Тема 6
Читать: 6.1. поняття доведення (доказу) у логіці і праві
Читать: 6.2. структура і способи доказу
Читать: 6.3. спростування і його роль у юридично-правовій діяльності
Читать: 6.4. логічні правила і помилки у доведенні і спростуванні
Читать: 6.5. паралогізми, софізми та логічні парадокси і їх роль у теорії аргументації
Читать: 6.6. логічне тлумачення правових документів і етика кримінально-процесуального доказу
Читать: Тема 7
Читать: 7.1. поняття і значення гіпотези
Читать: 7.2. побудова і перевірка юридичних версій
Читать: 7.3. роль версії в розслідуванні злочинів
Читать: Основна лІтература
Читать: Додаткова лІтература
Читать: Словник логічних термінів