Материал: Логіка: Підручник для студентів юридичних факультетів - Навчальний посібник (Конверський А. Є.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ І
Читать: 1. визначення логіки як науки
Читать: 2. формальні та змістовні правила міркування
Читать: 3. абстрактне мислення
Читать: 4. поняття про форму мислення
Читать: 5. основні формально-логічні закони
Читать: 6. ІстиннІсть І формальна правильнІсть мІркування
Читать: Розділ іі
Читать: 1. визначення мови
Читать: 2. поняття знака. види знаків
Читать: 3. рівні семіотичного аналізу мови
Читать: Розділ iii
Читать: 1. поняття формалІзацІЇ
Читать: 2. порівняльна характеристика природної і формалізованої мов
Читать: 3. структура формалізованої мови
Читать: РоздІл iv
Читать: 1. поняття семантичної категорії
Читать: 2. характеристика дескриптивних термінів
Читать: 3. визначення логічних термінів
Читать: РоздІл v
Читать: 2. види імен
Читать: 3. принципи відношення іменування
Читать: РоздІл vi
Читать: 1. поняття функції
Читать: 2. види функцій
Читать: РоздІл vii
Читать: 1. логіка стародавньої індії
Читать: 2. попередники логіки аристотеля у стародавній грещї
Читать: 3. логічне вчення аристотеля
Читать: 4. особливості логіки стоїків
Читать: 5. особливості схоластичної логіки
Читать: 6. новаторські ідеї логіки ф.бекона
Читать: 7. сучасна формальна логіка — другий етап у розвитку логіки як науки
Читать: РоздІл viii
Читать: 1. визначення поняття
Читать: 2. характеристика предмета думки, відображуваного в понятті
Читать: 3. мовні засоби виразу поняття
Читать: 4. зміст поняття
Читать: 5. обсяг поняття. елементи теорії множин
Читать: 6. закон оберненого відношення між змістом та обсягом поняття
Читать: 7. види понять
Читать: Розділ ix
Читать: 1. загальна характеристика судження
Читать: 2. судження і речення
Читать: 3. види суджень. атрибутивні судження
Читать: 4. логічні відношення
Читать: 5. тлумачення атрибутивних суджень мовою логіки предикатів
Читать: 6. судження з відношеннями
Читать: 7. судження існування
Читать: 8. модальні судження
Читать: 9. запитання
Читать: 10. види складних суджень. виклад складних суджень мовою логіки висловлювань
Читать: 11. логічні відношення між складними судженнями
Читать: Розділ x
Читать: 1. загальна характеристика умовиводу
Читать: 2. висновки логіки висловлювань
Читать: РоздІл xi.
Читать: 1. поняття доведення. структура доведення
Читать: 2. види доведення
Читать: ЛІтература