Материал: Криміналістика - Навчальний посібник (Шеремет А. П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ i
Читать: Тема 1.
Читать: §1. предмет і завдання криміналістики
Читать: §2. криміналістика в системі юридичних наук
Читать: §3. система криміналістики
Читать: Тема 2.
Читать: §1. діалектичний метод як основа методології криміналістики
Читать: §2. загальнонаукові методи, що використовуються в криміналістиці
Читать: §3. спеціальні методи криміналістики
Читать: Тема 3.
Читать: §1. поняття криміналістичної ідентифікації
Читать: §3. процес криміналістичної ідентифікації
Читать: §4. встановлення групової належності
Читать: Тема 4.
Читать: §1. поняття і класифікація криміналістичних версій
Читать: §2. порядок побудови слідчих версій
Читать: §3. основні правила і методи перевірки слідчих версій
Читать: Тема 5.
Читать: §1. становлення та розвиток криміналістики
Читать: §2. криміналістичні та експертні установи в україні
Читать: Тема 6.
Читать: §1. поняття, завдання та структура криміналістичної техніки
Читать: §2. основні засоби криміналістичної техніки
Читать: §3. науково-технічні методи, що використовуються у дослідженні речових доказів
Читать: §4. роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів
Читать: Тема 7.
Читать: §1. поняття, значення і система судової фотографії
Читать: §2. види та методи судово-оперативної фотографії
Читать: §3. судово-дослідницька фотографія
Читать: §4. кінозйомка та відеозапис
Читать: §5. процесуально-криміналістичне оформлення фотозйомки, кінозйомки та відеозапису
Читать: Тема 8.
Читать: §1. поняття трасології, її наукові основи і значення
Читать: §2. механізм утворення слідів і їх класифікація
Читать: §3. загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів та їх процесуальне оформлення
Читать: §5. сліди знарядь злому та інструментів
Читать: §6. сліди транспортних засобів
Читать: Тема 9.
Читать: §1. поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів
Читать: §2. вогнепальна зброя та її класифікація
Читать: §3. сліди пострілу вогнепальної зброї та їх види
Читать: §4. виявлення та огляд вогнепальної зброї і слідів пострілу
Читать: §5. судово-балістична експертиза
Читать: §6. поняття і класифікація холодної зброї
Читать: Тема 10.
Читать: §1. поняття документа у криміналістиці та правила поводження з ним
Читать: §2. слідчий огляд документів
Читать: §3. способи змін у документах та їх встановлення
Читать: §4. поновлення змісту документів
Читать: §5. встановлення технічних способів підроблення підписів
Читать: §6. дослідження відбитків печаток і штампів
Читать: §7. дослідження матеріалів документів
Читать: Тема 11.
Читать: §1. судове почеркознавство та його наукові основи
Читать: §2. Ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікація
Читать: §3. підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
Читать: §4. методика судово-почеркознавчої експертизи
Читать: §5. особливості авторознавчого дослідження
Читать: Тема 12.
Читать: §1. поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
Читать: §2. зовнішні ознаки людини та їх класифікація
Читать: §3. основи експертного ототожнення людини за ознаками зовнішності
Читать: Тема 13.
Читать: §1. поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
Читать: §2. способи і методи виявлення, фіксації і вилучення запахових слідів
Читать: §3. дослідження і використання запахових слідів у практиці розслідування злочинів
Читать: Тема 14.
Читать: Тема 15.
Читать: Тема 16.
Читать: Тема 17.
Читать: Тема 18.
Читать: Тема 19.
Читать: Тема 20.
Читать: Тема 21.
Читать: Тема 22.
Читать: Тема 23.
Читать: Тема 24.
Читать: Тема 25.
Читать: Тема 26.
Читать: Тема 27.
Читать: Тема 28.
Читать: Тема 29.
Читать: Тема 30.
Читать: Тема 31.
Читать: Тема 32.
Читать: Тема 33.
Читать: Література