Материал: Інформаційні системи і технології в обліку - Навчальний посібник (Клименко О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Модуль І. теоретичнІ основи функцІонування ІнформацІйних систем в облІку
Читать: Тема 1. економічна інформація і засоби її формалізованого опису
Читать: 1. поняття економічної інформації, її види і структура
Читать: 2. класифікація і кодування інформації
Читать: Тема 2. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою  
Читать: 1. поняття інформаційних систем та технологій обліку, їх класифікація і структура
Читать: 2. способи обробки інформації, їх переваги та недоліки
Читать: 3.  роль інформаційних систем в управлінні економікою
Читать: Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації
Читать: Інтегровані програми зведеного обліку
Читать: 2. порядок тестування та вибору бухгалтерської програми
Читать: 3. перспективи розвитку програмного забезпечення бухгал­терського обліку
Читать: Тема 4. організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації
Читать: Тема 5. організаційно-методичні основи ство­рення та функціонування
Читать: 1. життєвий цикл інформаційної системи підприємства
Читать: Тема 7. автоматизація обліку основних засобів
Читать: 4. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рі­шень щодо необоротних активів та малоціТема 8. автоматизація обліку матеріальних цінностей
Читать: 1. особливості організації автоматизованого обліку матеріа­льних цінностей
Читать: 2. склад і структура нормативно-довідкової інформації з об­ліку матеріальних цінностей
Читать: Тема 9. автоматизація обліку готової продукції та її реалізації
Читать: 1. особливості організації автоматизованого обліку готової продукції
Читать: 2. склад і структура нормативно-довідкової інформації з об­ліку готової продукції
Читать: Тема 10. автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
Читать: 1. особливості організації автоматизованого обліку фінансо­во-розрахункових операцій
Читать: 4. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рі­шень щодо фінансово-розрахункових операТема 11. автоматизація обліку праці та заробітної плати  
Читать: 1. особливості організації автоматизованого обліку праці та заробітної плати
Читать: 2. склад і структура нормативно-довідкової інформації з об­ліку праці та заробітної плати
Читать: Тема 12. автоматизація обліку витрат на виробництво    
Читать: 1. особливості організації автоматизованого обліку доходів та витрат