Материал: Інформатизація світогосподарського розвитку - Посібник (Сазонець О. М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1. ІнтелектуалІзацІя свІтогосподарського розвитку: ІнформацІйна
Читать: 1.1. структуризація знань у сучасному світі: інформація як основна категорія знань
Читать: 1.2. основні характеристики інформації та інформаційні системи сучасної економіки
Читать: 1.3. перспективи та проблеми інформатизації світогосподарського розвитку
Читать: Розділ 2. сфери застосування ІнформацІйних систем
Читать: 2.1. упровадження фінансово-економічних інформаційних си­стем у фінансово-кредитних установах
Читать: 2.2. застосування інформаційних систем в міжнародній інвестиційній діяльності
Читать: 2.3. Інформатизація діяльності органів державного управління
Читать: РоздІл 3. застосування ІнформацІйних систем на пІдприЄмствах
Читать: 3.1. розробка та впровадження інформаційної системи на промисловому підприємстві
Читать: 3.2. розробка інформаційних технологій фінансового аналізу діяльності підприємства
Читать: 3.3. Інформаційні технології міжнародної маркетингової та комерційної діяльності
Читать: Розділ 4. захист ІнформацІЇ у свІтових ІнформацІйних системах
Читать: 4.1. загрози безпеці світових інформаційних систем та їх характеристика
Читать: 4.2. планування захисту економічної інформації
Читать: 4.3. захист інформації у глобальній мережі Інтернет
Читать: ПІслямова
Читать: Тести
Читать: Список використаноЇ лІтератури