Материал: Харчові технології у прикладах і задачах - Підручник (Капустенко П.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Глава 1. сировина для виробництва харчових продуктІв
Читать: 1.1. способи збереження сировини
Читать: 1.2. підготовка сировини до виробництва
Читать: Глава 2.
Читать: 2.1. характеристика сировини в залежності від терміну її
Читать: 2.2. види руйнівних агентів і процеси, що відбуваються при
Читать: 2.3. шкідники харчових продуктів
Читать: 2.4. види втрат харчових продуктів
Читать: 2.5. режими і способи зберігання харчових продуктів
Читать: Глава 3. хлІбнІ злаки
Читать: 3.1. загальна характеристика
Читать: 3.2. вимоги до зерна
Читать: 3.3. очищення зерна від домішок
Читать: 3.4. зберігання зерна
Читать: 3.5. фізіологічні процеси, що відбуваються при зберіганні зерна
Читать: Глава 4. технологІя борошна
Читать: 4.1. загальна характеристика харчового продукту
Читать: 4.2. борошномельні якості зерна
Читать: 4.3. підготовка зерна до помелу
Читать: 4.4. помел зерна в борошно
Читать: 4.5. вимоги до якості борошна
Читать: Глава 5. технологІя хлІбопекарських пресованих дрІжджІв
Читать: 5.1. характеристика і призначення дріжджів
Читать: 5.2. біохімічні основи технології дріжджів
Читать: 5.3. сировина для виробництва дріжджів
Читать: 5.4. виробництво товарних дріжджів
Читать: 5.5. вимоги до якості товарних пресованих дріжджів
Читать: 5.6. зберігання і транспортування дріжджів
Читать: Глава 6.
Читать: 6.1. загальні відомості про хліб і його виробництво
Читать: 6.2. асортимент хлібобулочних виробів
Читать: 6.3. сировина для виробництва хліба
Читать: 6.4. способи виробництва тіста з пшеничного і житнього борошна
Читать: 6.5. схема виробництва хліба і хлібобулочних виробів
Читать: 6.6. опарний спосіб виробництва хліба
Читать: 6.7. терміни зберігання хліба
Читать: 6.8. дефекти хліба
Читать: Глава 7.
Читать: 7.1. класифікація круп
Читать: 7.2. вимоги до зерна для одержання круп
Читать: Глава 8.
Читать: 8.1. загальні положення
Читать: 8.2. асортимент макаронних виробів
Читать: 8.3. сировина для виробництва макаронних виробів
Читать: 8.4. особливості рецептури макаронних виробів
Читать: 8.5. загальна технологічна схема виробництва
Читать: Глава 9.
Читать: Глава 10. розрахунок кІлькостІ борошна на замІс тІста
Читать: Глава 11.
Читать: Глава 12.
Читать: Глава 13.
Читать: Глава 14.
Читать: Глава 15. вихІд хлІбобулочних виробІв
Читать: Глава 16.
Читать: Глава 17. молоко
Читать: 17.1. ринок молока і молочних продуктів
Читать: 17.2. харчова цінність молока
Читать: 17.3. хімічний склад молока
Читать: 17.4. фізико-хімічні властивості молока
Читать: 17.5. асортимент молока і молочних продуктів
Читать: 17.8. теплова обробка молока
Читать: 17.9. нормалізація і гомогенізація молока
Читать: Глава 18. технологІя вершкового масла
Читать: 18.1. загальна характеристика і класифікація
Читать: 18.2. сировина для виробництва вершкового масла
Читать: 18.3. способи виробництва масла
Читать: 18.4. розфасовка, упакування і зберігання готового
Читать: Глава 19. технологІя виготовлення сиру
Читать: 19.1. загальна характеристика. види сирів
Читать: 19.2. сировина для сироваріння
Читать: 19.4. біохімічні основи дозрівання сиру
Читать: Глава 20
Читать: 20.1. основні рівняння
Читать: 20.3. витрати сировини на виробництво молочних продуктів
Читать: 20.4. вихід продукту
Читать: Глава 21. нормалІзацІя молока
Читать: 21.1. нормалізація за одним показником
Читать: 21.2. нормалізація з попереднім розрахунком жирності нормалізованого молока
Читать: 21.3. нормалізація за двома показниками
Читать: 21.4. контрольні задачі
Читать: Глава 22.
Читать: 22.1. контрольні задачі
Читать: Глава 24. технологІя ковбасних виробІв
Читать: 24.1. загальна характеристика виробів
Читать: 24.2. сировина для ковбасних виробів
Читать: 24.3. технологічний процес виготовлення ковбасних виробів
Читать: Глава 25. виробництво технІчних жирІв І кормовоЇ муки
Читать: 25.1. особливості сировини
Читать: 25.2. технологія отримання технічного жиру
Читать: 25.3. теплова обробка сировини
Читать: 25.4. дроблення і просіювання шквари
Читать: 25.5. очистка жиру
Читать: 25.6. упакування і зберігання
Читать: Глава 26. технологІя тваринних жирІв
Читать: Глава 28. розрахунок сировини І готовоЇ продукцІЇ у виробництвІ ковбасних виробІв
Читать: Глава 29.
Читать: Глава 30. технологІя пива
Читать: Глава 31. технологІя етилового спирту
Читать: Глава 32. технологІя вина
Читать: Глава 33. пІдготовка питноЇ води до виробництва
Читать: Глава 34.
Читать: Глава 35. розрахунки виробництва пива
Читать: Глава 36.
Читать: Глава 37. розрахунки виробництва безалкогольних напоЇв
Читать: Глава 38. технологІя цукру
Читать: Глава 39. технологІя крохмалю
Читать: Глава 40. технологІя крохмальноЇ патоки
Читать: Глава 41. методи розрахунку консервноЇ продукцІЇ в умовних банках
Читать: Глава 42. розрахунки виходу консервноЇ продукцІЇ з рІзноманІтних видІв сировини
Читать: Глава 43.
Читать: Глава 44. технологІя шоколадних виробІв
Читать: Глава 45.
Читать: Глава 46.
Читать: Глава 47. кефІр І кисломолочнІ продукти
Читать: Глава 48. технологІя морозива
Читать: Глава 49. етапи проектування те­хнологІчних систем
Читать: Глава 50. основнІ методи ІнтеграцІЇ в енергозберІгаючих технологІчних
Читать: Глава 51. теплообмІннІ апарати. класифІкацІя, принцип дІЇ й застосування
Читать: Глава 52. застосування пластинчастих теплообмІнних апаратІв у харчовІй І переробнІй промисловосГлава 53. використання ІнтеграцІЇ для теплообмІнноЇ системи в харчовІй промисловостІ
Читать: ВІдповІдІ на контрольнІ задачІ
Читать: Додатки
Читать: Список лІтератури