Материал: Гроші та кредит - Навчальний посібник (Щетинін А.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Суть І функцІЇ грошей
Читать: 1.1походження грошей
Читать: 1.2 суть і функції грошей
Читать: 1.3 походження кредитних грошей та їх форми
Читать: 1.4 вексель
Читать: 1.5 операції банку з векселем
Читать: 1.7 банкнота
Читать: 1.8 кредитні картки
Читать: Грошовий обІг І грошова маса
Читать: 2.1 грошовий обіг і його структура
Читать: 2.2 загальна схема грошового обігу і грошові потоки
Читать: 2.3 безготівкові грошові розрахунки
Читать: 2.4 готівкові грошові розрахунки
Читать: 2.5 грошова маса та її структура. закон грошового обігу
Читать: Грошовий ринок
Читать: Суть грошового ринку
Читать: Ринок середньо-і довгостроко­вих позик
Читать: Пропозиція грошей і механізм її формування
Читать: Рівновага на грошовому ринку
Читать: ГрошовІ системи
Читать: Поняття й типи грошових систем. металева грошова система
Читать: Паперово-грошові системи
Читать: Створення грошової системи україни
Читать: ІнфляцІя І грошовІ реформи
Читать: Сутність і причини інфляції
Читать: Соціально-економічні наслідки інфляції
Читать: Інфляція в україні та її особливості
Читать: Грошові реформи
Читать: Антишфляцшне регулювання
Читать: Валютний ринок І валютнІ системи
Читать: Поняття валюти. валютний курс і способи його визначення
Читать: Валютний ринок та валютні операції
Читать: Міжнародні валютні системи. поняття та історія становлення
Читать: Валютне регулювання. валютна політика нбу
Читать: кІлькІсна теорІя грошей І сучасний монетаризм
Читать: Металістична і номіналістична теорії грошей
Читать: Класична кількісна теорія грошей
Читать: Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії
Читать: Дж. кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей.
Читать: Грошова політика україни у світлі монетаризму
Читать: Кредит у ринковІй економІцІ
Читать: 8.1. сутність кредиту.
Читать: Функцгї та форми кредиту
Читать: Поняття кредитної системи та її побудова
Читать: Розвиток кредитної системи україни
Читать: Роль кредитної системи в розвитку економіки
Читать: фІнансовІ посередники грошового ринку
Читать: Сутність і основні функції
Читать: інвестиційні компанії і фонди
Читать: Довірчі товариства як форма небанківських кредитних інститутів
Читать: Пенсійні фонди
Читать: Кредитні спілки у системі парабанків
Читать: Страхові компанії та ломбарди
Читать: Нові категорії та поняття
Читать: ЦентральнІ банки
Читать: Походження центральних банків. національний банк україни
Читать: Функції центрального банку
Читать: Грошово-кредитна політика національного банку україни
Читать: КомерцІйнІ банки
Читать: Основи організації діяльності комерційних банків
Читать: Правління банку на чолі з головою правління
Читать: Ресурси комерційного банку
Читать: Організація і форми банківського кредитування
Читать: Контроль і регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку
Читать: МІжнароднІ валютно-кредитнІ м     установи та форми Їх
Читать: Світовий ринок позичкового капіталу і його структура
Читать: Міжнародний валютний фонд, світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку
Читать: Список рекомендованих джерел