Материал: Фізіологія сільськогосподарських тварин - Практикум (Науменко В. В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: ОсновнІ положення фІзІологІчного експерименту
Читать: Методи вивчення травлення в тварин в хронІчних дослІдах
Читать: Травлення в ротовій порожнині
Читать: Операція малого ізольованого шлуночка (за І. п. павловим та с. ю. ярославом)
Читать: Накладання фістули на рубець жуйних
Читать: Травлення в кишечнику
Читать: Накладання фістули на протоку підшлункової залози в собаки (за І. п. павловим)
Читать: Накладання фістули на жовчний міхур і дванадцятипалу кишку в свійських птахів (за в.м. шевчукомМетодика накладання фістул на сліпу і ободову кишки в телят раннього віку (за в. ю. демченком)
Читать: Лабораторно-практичнІ роботи
Читать: ФІзІологІя серця
Читать: КровообІг
Читать: ОбмІн речовин І енергІЇ
Читать: ВнутрІшня секрецІя
Читать: Розмноження
Читать: ЛактацІя
Читать: Вища нервова дІяльнІсть
Читать: Зоровий аналІзатор
Читать: Слуховий аналІзатор
Читать: Нюховий аналІзатор
Читать: ШкІрний аналІзатор
Читать: АналІзатор рІвноваги
Читать: АналІзачтор смаку
Читать: Основна лІтература
Читать: Додаткова лІтература