Материал: Фінансовий облік: 2 видання - Навчальний посібник (Лишиленко О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1.
Читать: 1.1 нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку
Читать: 1.2. облікові регістри і форми бухгалтерського обліку
Читать: 1.3. організація документообороту і зберігання документів
Читать: 1.4. план рахунків бухгалтерського обліку
Читать: Розділ 2.
Читать: 2.1. основні засоби, їх класифікація і оцінка
Читать: 2.2. нематеріальні активи, їх класифікація
Читать: 2.3. бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів
Читать: 2.4. облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів
Читать: 2.5. облік операційної і фінансової оренди основних засобів
Читать: 2.6. облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів
Читать: 2.7. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів
Читать: Розділ 3.
Читать: 3.1. запаси, їх класифікація і оцінка
Читать: 3.2. бухгалтерські рахунки по обліку виробничих запасів
Читать: 3.3. облік наявності і руху виробничих запасів
Читать: 3.4. Інвентаризація виробничих запасів
Читать: Розділ 4.
Читать: 4.1. нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій
Читать: 4.2. облік касових операцій
Читать: 4.3. Інвентаризація каси
Читать: 4.4. порядок відкриття і закриття рахунків в установах банків
Читать: 4.5. оформлення розрахункових документів та приймання їх установами банків
Читать: 4.6. облік операцій на поточному рахунку
Читать: 4.7. облік операцій на інших рахунках у банках
Читать: Розділ 5.
Читать: 5.1. визнання та оцінка фінансових інвестицій
Читать: 5.2. облік фінансових інвестицій
Читать: Розділ 6.
Читать: 6.1. економічний зміст оплати праці та її форми
Читать: 6.2. облік особового складу працівників
Читать: 6.3. первинний облік затрат праці та її оплати
Читать: 6.4. утримання із заробітної плати
Читать: Розділ 7.
Читать: 7.1. елементи витрат і статті калькуляції
Читать: 7.2. відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків
Читать: 7.3. облік витрат допоміжних виробництв
Читать: 7.4. облік витрат майбутніх періодів
Читать: 7.5. облік загальновиробничих витрат
Читать: 7.6. облік витрат основного і незавершеного виробництва
Читать: 7.7. собівартість продукції та методи її калькулювання
Читать: Розділ 8.
Читать: 8.1. облік операційних витрат
Читать: 8.2. облік витрат іншої звичайної діяльності
Читать: 8.3. облік надзвичайних витрат
Читать: Розділ 9.
Читать: 9.1. характеристика рахунків по обліку готової продукції і товарів
Читать: Розділ 10.
Читать: 10.1. визнання та класифікація доходів
Читать: 10.2. організація обліку доходів
Читать: 10.3. облік фінансових результатів
Читать: Розділ 11.
Читать: 11.1. економічний зміст власного капіталу
Читать: 11.2. облік власного капіталу
Читать: Розділ 12.
Читать: 12.1. облік розрахунків з підзвітними особами
Читать: 12.2. облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами
Читать: 12.3. облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками
Читать: 12.4. визнання, оцінка та облік дебіторської заборгованості
Читать: 12.5. облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
Читать: 12.6. облік розрахунків з учасниками
Читать: 12.7. облік розрахунків векселями
Читать: Розділ 13.
Читать: 13.1. фінансова звітність, її склад та вимоги до неї
Читать: 13.2. бухгалтерський баланс
Читать: 13.3. звіт про фінансові результати
Читать: 13.4. звіт про рух грошових коштів
Читать: 13.5. звіт про власний капітал
Читать: Додатки