Материал: Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Власова Н.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Гтема 1
Читать: 1.1 фінанси підприємств у загальній системі фінансів, їх сутність
Читать: 1.2. фінансові відносини і фінансова діяльність підприємств
Читать: 1.3 організація та регулювання фінансової діяльності підприємств
Читать: Tema 2
Читать: 2.1. тимчасо чва вартість грошей. нарощення і дисконтування у фінансових розрахунках
Читать: 2.2. грошові потоки та оцінка їх вартості у часі
Читать: Гтемаз
Читать: 3.1. доходи і фінансові результати
Читать: 3.2. прибуток як важливий показник фінансових результатів
Читать: 3.3. система оподаткування підприємств. пряме оподаткування
Читать: 3.4. непряме оподаткування підприємств
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. грошові розрахунки
Читать: 4.2. безготівкові операції та розрахунки
Читать: 4.3. загальні принципи ведення касових операцій підприємством. призначення та структура звіту
Читать: Tema 5
Читать: 5.1. необоротні та оборотні активи: сутність і склад
Читать: Гтемаб
Читать: 6.1. капітал підприємства, сутність і склад
Читать: 6.2. політика формування фінансової структури капіталу. етапи формування фінансової структури к6.3. визначення загальної потреби в капіталі
Читать: 6.4. оптимізація фінансової структури капіталу
Читать: Tema 7
Читать: 7.1. банківське кредитування
Читать: 7.2. порядок надання банківського кредиту
Читать: 7.3. комерційне кредитування підприємств
Читать: 7.4. Інші форми кредитних відносин
Читать: Гтема8
Читать: 8.1. фінансова стійкість та фінансовий стан підприємства
Читать: 8.2. характеристика інформаційної бази щодо оцінки фінансового стану підприємства
Читать: 8.3. сутність і види фінансового аналізу. методи та інструментарій фінансового аналізу
Читать: Тема 9
Читать: 9.1. сутність та зміст фінансового планування
Читать: План формування І використання фІнансових ресурсІв пІдприЄмства
Читать: Словник
Читать: Список використаноЇ лІтератури
Читать: Додатки