Описание раздела Экономика предприятия

Экономика предприятия - это совокупность протекающих на предприятии экономических процессов. Учение об экономике предприятия является частной дисциплиной экономической науки и частью микроэкономики, которая также занимается поведением домашних хозяйств и взаимоотношениями между экономическими субъектами. Данное учение делится на функциональные дисциплины (науки о производстве, сбыте, снабжении и т.п.) и "институциональные" дисциплины (науки о банках, страховых компаниях, торговле и т.п.).

Книги

Название: Амортизаційна політика підприємств у сучасних умовах господарювання - Коваленко О.В.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/25_kovalenko1-26.files/2012-11-24_50b0a8203a327.jpg


Название: Аналіз та планування проектів - Навчальний посібник (Н.Е. Ковшун)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/5351.jpg


Название: Антикризове управління - Навчальний посібник (Іванюта С.М.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2007

pictures/books/antikriz_upravl-ivanuta.files/2012-12-02_50bb3e5852c5a.jpg


Название: Аудит: Практикум - Навчальний посібник (Рядська В.В.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/auditpraktikum-ryadska-550.files/2012-11-24_50b0b01d4a641.jpg


Название: Бізнес-планування - Навчальний посібник (Македон В. В.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/biznes_planuvannya-makedon-212.files/2012-11-24_50b0b6e32a574.jpg


Название: Відшкодування зносу основних виробничих фондів - Навчальний посібник (Бачевський Б.Є.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2007

pictures/books/vidshkoduvanna_znosy_osnovn_virob_fondiv-bachevskiy.files/2012-11-25_50b239bc4cea2.jpg


Название: Внутрішній економічний механізм підприємства - Навчальний посібник (Круш П.В.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/vnutrishniy_ekonom_mehanizm_pidpr-krush.files/2012-11-25_50b231c6c7041.jpg


Название: Деякі проблеми в сфері охорони праці - Саранкіна Ю.О.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2007

pictures/books/op.jpg


Название: Дипломне проектування з економіки підприємства - Навчальний посібник (Семенов Г.А.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/diplomne_proektyvannya_z_ekonomiki_pidpr-semenov_.files/2012-12-02_50bb6cd36b462.jpg


Название: Дослідження передумов банківської - страхової інтеграції - Багмет К.В.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/29_04_051-9.files/2012-11-24_50b0a6f95902a.jpg


Название: Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг - Навчальний посібник (Шлійко А.В.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/shliyko_a_v_ekonomika_pidpriemnictva_na_rinku_tovariv_i_posl.files/2012-12-02_50ba7b8e37c57.jpg


Название: Економіка підприємства (в запитаннях і відповідях) - Навчальний посібник (Циглик І.І.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2007

pictures/books/ekonomika_pidpriemstva-cigilik.files/2012-12-02_50bb7eb42d903.jpg


Название: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Гетьман О.О.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2010

pictures/books/ekonomika-pidpriyemstva-getman-oo.files/2012-12-02_50bb2eb41c518.jpg


Название: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2006

pictures/books/ekonomika_pidpriemstva-sidyn.files/2012-12-03_50bbb62ce7728.jpg


Название: Економіка праці і соціально-трудові відносини - Навчальний посібник (Ковальов В.М.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2006

pictures/books/ekonomika_praci-kovalov.files/2012-12-03_50bbb743d29db.jpg


Название: Звітність підприємства - Навчальний поібник (Гливенко В.В.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2006

pictures/books/zvitnist-pidpriemstv_len.files/2012-11-25_50b22a878520d.jpg


Название: Звітність підприємства - Навчальний поібник (Лень В.С.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2006

pictures/books/zvitnist-pidpriemstv_len.files/2012-11-25_50b2041e73e6d.jpg


Название: Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (Лазаришина І.Д.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/infor_sist_biznesy-cirotinska-281.files/2012-11-25_50b1482fa8c01.jpg


Название: Коммуникации в организации - Учебное пособие (М. В. Каймакова)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/kommunikacii-v-organizacii-m-v-kajmakova.files/2013-05-31_51a8dfd229965.jpg


Название: Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України - Навчальний посібник (Кадуріна Л)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/oblick_zovn-ekonom_diyal-kadyrina.files/2012-12-02_50ba70fa9acae.jpg


Название: Оподаткування прибутку підприємств в Україні - Денисова А. В.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2007

pictures/books/11-8.files/2012-11-24_50b0abdabf232.jpg


Название: Основы научных исследований - Учебное пособие (И.К. Калимонов)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2006

pictures/books/oosnovy-nauchnyx-issledovanij-ik-kalimonov.files/2013-05-31_51a8e8e4a094b.jpg


Название: Особливості обліку і звітності в страхових компаніях України (Мельник Т. Г.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/661-5.files/2012-11-24_50b0a1561ba92.jpg


Название: Потенціал і розвиток підприємства - Навчальний посібник (Бачевський Б.Є.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/potencial_rozvitok_pidprimstva-bachevskiy.files/2012-12-01_50b9153817ee0.jpg


Название: Регіональна система інтеграції - Махортов Ю.О.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/211-18.files/2012-11-24_50b0aa744a141.jpg


Название: Стратегічне управління - Навчальний посібник (Корецький М.Х.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2007

pictures/books/strategichne_upravlinna-koreckiy.files/2012-12-01_50b92ec839128.jpg


Название: Торговля на колебаниях и управление капиталом - Пархоменко Р.Д.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/ekoeortf.files/2012-11-24_50b0ac9311a0f.jpg


Название: Управление капиталом - Навчальний посібник (Фагович Р.О.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/untitled00-165.files/2012-11-24_50b0cc9f2e49e.jpg


Название: Управління ризиком як складова механізму фінансової надійсності страховика - Тарельник Н.В.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/58narelnik1-9.files/2012-11-24_50b0a210e8dc8.jpg


Название: Фінансовий аналіз: теорія та практика - Навчальний посібник (Базілінська О. Я.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/fin_analiz-bazilinska-293.files/2012-11-25_50b163b16fd80.jpg


Название: Фінансовий облік - 2 - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2009

pictures/books/fin_obl_2-volkova-196.files/2012-11-25_50b161f333b8b.jpg


Название: Фінансові методи управління страховими ризиками - Пахненко О.М.

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2008

pictures/books/29_04_041-9.files/2012-11-24_50b0a79eadb63.jpg


Название: «Фінанси підприємств» (за модульною системою навчання) - Підручник (Шило В. П.)

Раздел: Экономика предприятия

Год написания: 2006

pictures/books/finance-pidpr-shilo_belka-245.files/2012-11-25_50b16128867c0.jpg